Menu
Obec Stehelčeves
Stehelčeves

Obecní úřad
Stehelčeves

 

+420 601 333 454

ou@obecstehelceves.cz

Úřední hodiny

Po 8-12 13-17
St 8-12 14-18

Kontaktní osoba pro dotazy o odpadech:

Šárka Tučková (referent odpadového hospodářství)

tel: +420 702 068 469

email: referent@obecstehelceves.cz

 

Čipování nádob - výměna:

Výměna nádob.pdf (98.21 kB)

 

Informace o odpadovém hospodářství obce:

Odpadové hospodářství obce.pdf (235.37 kB)

 

 

Odpady v naší obci

Odpady v naší obci v roce 2023

 

Zde máte možnost vidět přehled odpadového hospodářství naší obce v roce 2023.

V naší obci dosahujeme ve vytříděnosti poměrně dobrých výsledků, ale ani to nám v budoucnu nemusí stačit na splnění norem, které určuje stát. Ve vytříděnosti jsme bohužel proti roku 2022 poněkud polevili.

Pro možnost porovnání s minulými léty vám předkládám tabulku s přehledem vývoje odpadového hospodářství za léta 2021 až 2023.

Druh odpadu

 2021 (t)

2022 (t)

 2023 (t)

Směsný komunální odpad

297,61

163,83

180,86

BIO

261,69

262,55

273,59

Papír

53,12

46,96

36,86

Plasty

40,42

36,02

33,27

Sklo

16,73

19,91

19,30

Kovy

2,59

2,59

5,29

Jedlý olej a tuk

0,15

0,30

0,16

Dřevo

9,56

24,33

24,76

Objemný odpad

0

144

141

celkem

681,87

700,47

715,09

 

 

Nebezpečný odpad je zajišťován přistavením kontejneru, většinou čtyřikrát ročně.

 

Objemný, stavební a demoliční odpad je možné odevzdávat na sběrném místě za Obecním úřadem, v množství uvedeném na kartičce, kterou s sebou nosíte do sběrného místa.

 

Textil a obuv – v obci jsou rozmístěny kontejnery na použitý textil a obuv. Tím se obec snaží předcházet vzniku dalšího odpadu a zároveň pomoci potřebným lidem.

 

 

Dále obec odebírá - Výrobky s ukončenou životností, jakou jsou baterie, akumulátory, elektrozařízení, zářivky, tonery apod., které je možné odevzdávat do boxů ve vchodu do OÚ a ve dvoře OÚ je zpětný odběr elektra (TV, lednice, počítače…).

Dále bylo odebráno do nebezpečného odpadu 1,696 t pneumatik. Ty do nebezpečného odpadu nepatří a obec nezajišťuje zpětný odběr od občanů. Obsluha kontejneru na nebezpečný odpad (zaměstnanec společnosti AVE) neměl pneumatiky odebírat. Nejedná se o odpad jako takový, ale o zpětný odběr, podobně jako u elektra. Na zadní straně kartičky do sběrného místa máte uveden odkaz, kde pneumatiky odebírají, dále je možné je zdarma vracet i do pobočky AVE Libušín. V letošním roce Obec Stehelčeves zcela zbytečně zaplatila jejich odběr jako nebezpečný odpad s vyšší sazbou DPH.

 

 

Níže je přehled přijatých a vydaných finančních prostředků obce v roce 2023

 

Příjmy obce: 

z prodeje známek                      1.068.717,00 Kč

od  Ekokomu                                  431.691,12 Kč

ze zpětného odběru elektra            2.350,00  Kč

Příjmy obce celkem                 1.502.758,12  Kč

 

Výdaje obce:

separovaný sběr papír          1.133.440,- Kč

separovaný sběr plast           1.521.160,- Kč

separovaný sběr sklo                  53.282,- Kč

separovaný sběr kov                 120.474,- Kč

BIO                                               402.114,- Kč

nebezpečný odpad                       47.895,-Kč

objemné odpady                        196.800,- Kč

 

komunál. odpad                          870.581,-Kč

stavební odpad                             66.600,- Kč

jedlé oleje a tuky                                784,- Kč

ostatní odpady                              18.354,- Kč

ostatní náklady                            442.306,- Kč

Výdaje obce celkem                4.873.790,- Kč

 

 

 

Děkujeme, že třídíte a doufáme, že i do budoucna budeme mít vyšší a vyšší procento separace, abychom splnili přísné požadavky zákonných norem.

 

 

 

Odpady v naší obci v roce 2022

V naší obci dosahujeme ve vytříděnosti poměrně slušných výsledků, ale ani to nám v budoucnu nemusí stačit na splnění norem, které určuje stát.

Pro možnost porovnání s minulými léty vám předkládám tabulku s přehledem vývoje odpadového hospodářství za léta 2020 až 2022.

 

Druh odpadu

 2020 (t)

2021 (t)

 2022 (t)

Směsný komunální odpad

158,61

297,61

163,83

BIO

28,32

261,69

262,55

Papír

48,62

53,12

46,96

Plasty

39,86

40,42

36,02

Sklo

17,93

16,73

19,91

Kovy

0,31

2,59

2,56

Jedlý olej a tuk

0,24

0,15

0,3

Dřevo

0

9,56

24,33

Objemný odpad

0

0

144

celkem

293,89

681,87

700,47

 

Nebezpečný odpad je zajišťován přistavením kontejneru, většinou čtyřikrát ročně.

 

Objemný, stavební a demoliční odpad je možné odevzdávat na sběrném místě za Obecním úřadem, v množství uvedeném na kartičce, kterou s sebou nosíte do sběrného místa.

 

Textil a obuv – v obci jsou rozmístěny kontejnery na použitý textil a obuv. Tím se obec snaží předcházet vzniku dalšího odpadu a zároveň pomoci potřebným lidem.

 

 

Dále obec odebírá - Výrobky s ukončenou životností, jakou jsou baterie, akumulátory, elektrozařízení, zářivky apod., které je možné odevzdávat do boxů ve vchodu do OÚ a ve dvoře OÚ je zpětný odběr elektra (TV, lednice, počítače…).

 

Níže je přehled přijatých a vydaných finančních prostředků obce v roce 2022

 

Příjmy obce: 

 z prodej známek                  1.122.952,00 Kč

od  Ekokomu                             364.292,50 Kč

ze zpětného odběru elektra        4.599,21  Kč

Příjmy obce celkem              1 491 843,71 Kč

 

výdaje obce:

sběrné místo                   298.144,00 Kč

BIO                                    273.143,33 Kč

separovaný odpad          745.821,83 Kč

nebezpečný odpad           38.187,26 Kč

komunál. odpad              721.090,92 Kč

skládkovné                         74.500,00 Kč

Výdaje obce celkem    2 150 887,34 Kč     

 

 

Děkujeme, že třídíte a doufáme, že i do budoucna budeme mít vyšší a vyšší procento separace, abychom splnili přísné požadavky zákonných norem.

 

Pošta Partner Stehelčeves

Pošta

Vše o odpadech v naší obci

odpady

Naučná stezka Stehelčeves

mapa

 

Rezervační systém

rezervace

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace naší obce

Mobilní aplikace

Mapový portál

TG

Rozhlas

logo